Het keurmerk van Dierenambulance R.E.O..

 

  Keurmerk voor goede doelen: Keurmerk Goed Besteed

Het Keurmerk Goed Besteed (KGB) is er voor de eerlijke goede doelen, zoals Dierenambulance R.E.O., zodat zij aan kunnen tonen dat ze op een juiste manier omgaan met de gedoneerde bedragen.


Het Keurmerk Goed Besteed omschrijft het op hun site als volgt:
Doelen die graag willen laten weten dat ze op een goede wijze omgaan met de verantwoording die ze op zich hebben genomen. Doelen die graag willen laten zien aan de donateur en sponsor dat ze hun uiterste best doen om netjes om te gaan met de fondsen die men ontvangt en werft.  Daarom is het Keurmerk Goed Besteed (KGB) in het leven geroepen om juist ook die kleinere organisatie de mogelijkheid te geven om een KGB-Keurmerk aan te vragen waarmee ze tonen dat ze op een juiste wijze omgaan met de gedoneerde bedragen.


Veel mensen zijn bang dat het geld dat zij aan goede doelen geven, aan de strijkstok blijft hangen. Indien een goed doel het KGB Keurmerk heeft, kunt u er echter van op aan dat uw geld goed besteed wordt. Het Keurmerk Goed Besteed heeft namelijk richtlijnen hiervoor en voor veel andere zaken waaraan een goed doel zich moeten houden wil het het KGB Keurmerk mogen dragen.

Het KGB Keurmerk is speciaal ontwikkeld voor de kleinere goede doelen. Dit is gedaan omdat het bestaande keurmerk CBF onbetaalbaar is voor kleinere organisaties (hun contributie is vele duizenden euro's). Het KGB Keurmerk is ontwikkeld door specialisten en er is al rekening gehouden met de nota van Zalm waarin hij voorstellen doet om de vorm en inhoud van baten en laste te wijzigen. Iedere goedgekeurd goed doel, zoals Dierenambulance R.E.O., voldoet hier dus al automatisch aan terwijl dit nog niet wettelijk verplicht is.

Ieder goed doel dat een KGB Keurmerk heeft, moet zich houden aan de gestelde eisen, waaronder transparantie en inzicht in de financiŽn zodat geheel duidelijk is hoe het goede doel draait.


 Onze Dierenambulance goedgekeurd!

Dierenambulance R.E.O is goedgekeurd door het Keurmerk Goed Besteed en mag dan ook het KGB Keurmerk dragen. Dit keurmerk houdt in dat u weet dat uw geld goed besteed is indien u het aan onze Dierenambulance doneert. Onze dierenambulance heeft getoond dat zij voldoet aan de gestelde criteria van Keurmerk Goed Besteed en dat zij derhalve een transparante organisatie is en te werk gaat volgens het gestelde van het Keurmerk Goed Besteed. U kunt dit allemaal ook lezen op de website van
Keurmerk Goed Besteed.

Het Keurmerk Goed Besteed zegt verder nog:


De KGB is een niet commerciŽle instelling. Dit betekent o.a. dat wij er niet op uit zijn om winst te maken. Maar willen juist bijdragen aan de te realiseren doelstellingen van alle organisaties die het KGB-Keurmerk mogen voeren. Concreet betekent dit dat na aftrek van de kosten, om tot de verstrekking van het KGB-Keurmerk te komen, het netto resterend bedrag jaarlijks rechtevenredig direct terug gestort wordt naar de organisaties en instanties die in bezit zijn van het KGB-Keurmerk.

De criteria waaraan goede doelen moeten voldoen willen ze in aanmerking komen voor het KGB Keurmerk kunt u op de website van het Keurmerk Goed besteed vinden.

 

Onze Dierenambulance werkte altijd al transparant en naar eer en geweten, maar nu kunnen wij dat ook garanderen! Het KGB Keurmerk is uw garantie dat uw gedoneerde geld bij ons daadwerkelijk goed wordt besteed.